Spacer z Jerzym Borowczakiem po terenie historycznej Stoczni Gdańskiej
Uwaga! Zmiana prowadzącego spacer

termin | 13 sierpnia 2017, niedziela, godz. 9.00
miejsce | Stocznia Gdańska
zbiórka | przed historyczną stoczniową Bramą nr 2
wstęp | wolny + REZERWACJA MIEJSC → ecs.gda.pl/strajk_stocznia

Śladami sierpniowego strajku poprowadzi zwiedzających Jerzy Borowczak, opozycjonista, działacz związkowy, dziś poseł na Sejm RP.

Jerzy Borowczak należał do współpracowników Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Od 1979 roku pracował w Stoczni im. Lenina w Gdańsku. 14 sierpnia 1980 roku wspólnie z Bogdanem Borusewiczem, Bogdanem Felskim i Ludwikiem Prądzyńskim zapoczątkował strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Miał wtedy 23 lata.
Po powołaniu NSZZ „Solidarność” został wiceprzewodniczącym komisji zakładowej związku z Stoczni Gdańskiej. Wszedł do grona członków Komitetu Założycielskiego Solidarności. Współorganizował strajki podczas stanu wojennego Internowany trafił do Ośrodku Odosobnienia w Iławie. Dyscyplinarnie zwolniony z pracy, zatrudnienie znalazł w gdańskiej Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych, zwanej „Świetlik”. Do pracy w stoczni wrócił dopiero w 1989 roku. Jest honorowym obywatelem Gdańska. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Czego żądali protestujący? Jak wyglądał strajkowy dzień? Czy protestujący wierzyli w uczciwość władz? Zapraszamy na spacer po stoczni z Bogdanem Borusewiczem, będzie czas zasięgnąć wiedzy u źródła.

Sierpień 1980, strajk w Stoczni Gdańskiej. Na zdjęciu (w środku, od lewej): Jerzy Borowczak i wojewoda gdański Jerzy Kołodziejski.
Fot. Stanisław Składanowski / Zbiory ECS