Koncert finałowy festiwalu Solidarity of Arts 2017
termin | 30 sierpnia 2017, środa, godz. 20.00
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wszystkie zaproszenia już rozdaliśmy

Koncert FIDELIO na bis
termin | 1 września 2017, piątek, godz. 20.00
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny (do wyczerpania zaproszeń) → odbiór zaproszeń | kasy ECS: pl. Solidarności 1, 7 dni w tygodniu, w godz. 10.00–19.30 lub online http://www.ecs.gda.pl/Fidelio_bis

Kimkolwiek jesteś, chcę Cię ocalić

Fidelio, akt 2

WYKONAWCY
EXPAT PHILHARMONIC ORCHESTRA

Capella Gedanensis
Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku
Studenci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Chór artystów z Gdańska, Poznania, Łodzi i Bydgoszczy
Chór Dziecięcy Biedronki, działający przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie

Soliści
Daniel Magdal – Florestan, więzień
Barbara Krieger – Leonora (Fidelio), żona Florestana
Daniel Kotliński – Rocco, dozorca więzienia
Narine Yeghiyan – Marcelina, córka Rocca
Tomasz Konieczny (30.08) / Wiktor Kowalski (1.09) – Don Pizarro, naczelnik więzienia
Bassem Alkhouri – Jaquino, odźwierny
Zak Kariithi – Don Fernando, minister

Julien Salemkour – dyrygent
Anis Hamdoun – reżyser
Anna Michalak – przygotowanie Chóru artystów z Gdańska, Poznania, Łodzi i Bydgoszczy
Aleksandra Czapiewska – przygotowanie Chóru Dziecięcego Biedronki
Jagoda Wyrwińska – przygotowanie uczniów Szkoły Muzycznej

70 instrumentalistów, 60 dorosłych chórzystów i chór dziecięcy, 7 solistów – wykona w ogrodzie zimowym ECS operę Ludwiga van Beethovena FIDELIO. Zagra Expat Philharmonic Orchestra – orkiestra migrantów i uchodźców z krajów ogarniętych konfliktami – w twórczym duecie z polskimi muzykami i wybitnymi solistami z całego świata.
Będzie to przedstawienie niezwykłe i nieoczywiste.

Jedyne dzieło operowe Ludwiga van Beethovena skomponowane na cześć wolności – odczytywane jako sprzeciw wobec zniewolenia i politycznej opresji – zagrają muzycy EXPAT PHILHARMONIC ORCHESTRA, zespołu składającego się z uchodźców z krajów ogarniętych konfliktami i migrantów szukających bezpiecznego miejsca dla swojej twórczości. Muzycy pochodzą z Syrii, Egiptu, Palestyny, Turcji, Ukrainy i innych miejsc na ziemi, gdzie pokoju brakuje. Odnaleźli się w bezpiecznej Europie, aby razem grać.

Expat Philharmonic Orchestra zadebiutowała na początku 2016 roku koncertem „IX Symfonii” Ludwiga van Beethovena w kościele św. Mikołaja w Rostocku, odnosząc ogromny sukces. Spotykają się przy okazji różnorodnych międzynarodowych projektów muzycznych.

Operą FIDELIO z jej wolnościowym przesłaniem i wyjątkową aktualnością chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec ksenofobii i przez sztukę opowiedzieć się za pokojowym współistnieniem ludzi niezależnie od kraju ich pochodzenia, koloru skóry czy wyznania. Dotąd prezentowali Fidelia czterokrotnie w Republice Federalnej Niemiec, w Gdańsku będą koncertować po raz pierwszy.

Tradycją tych przedstawień jest łączenie potencjałów artystycznych – Expat Philharmonic Orchestra z lokalnymi artystami. Tego wieczoru usłyszymy muzyków Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina, uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku i chór dziecięcy Biedronki z Tczewa. Partie solowe wykonają wybitni śpiewacy operowi z całego świata – z Armenii, Syrii, Kenii, Niemiec, Rumunii i Polski.

Artyści wystąpią pod batutą maestro JULIENA SALEMKOURA, jednego z najzdolniejszych i najwszechstronniejszych dyrygentów swojego pokolenia. Salemkour był asystentem Daniela Barenboima, legendarnego dyrygenta i dyrektora artystycznego Staatsoper w Berlinie. Tam prowadził największe przedstawienia operowe i koncerty symfoniczne, przez lata towarzyszył również West-Eastern Divan Orchestra, złożonej z izraelskich i arabskich muzyków. Za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Staatsoper Julien Salemkour otrzymał w 2011 roku zaszczytny tytuł Staatskapellmeister – wyróżnienie, którym przed nim uhonorowani zostali nieliczni –  m.in. Herbert von Karajan i Sebastian Weigle. Dyrygował orkiestrami w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Teatro alla Scala w Mediolanie, New National Theatre w Tokio, w teatrach w Dreźnie, Paryżu, Grazu i innych. Przedstawienie Fidelia z udziałem Expat Philharmonic Orchestra i muzykami niemieckimi zrealizował czterokrotnie w Republice Federalnej Niemiec.

Myliłby się ten, kto spodziewa się konwencjonalnego przedstawienia operowego z XIX-wiecznym librettem. Będzie to opowieść na wskroś uniwersalna i w swoim przesłaniu współczesna. W historię uwięzienia Florestana i starań jego żony Leonory o uwolnienie męża wplecione są dwie opowieści. Pierwsza to historia syryjskiego muzyka orkiestry EPO (Expat Philharmonic Orchestra), który dzieli się z publicznością za pośrednictwem nagrania wideo swoimi dramatycznymi przeżyciami z syryjskiego więzienia, gdzie poddawano go torturom i głodzono. Druga to wstrząsające świadectwo Saddama Bereshida, ludowego poety z Tunezji, który sto lat wcześniej, w czasie I wojny światowej, był więźniem jenieckiego obozu w miejscowości Wünsdorf, niedaleko Berlina. Przetrzymywano tam 30 tys. muzułmańskich jeńców z armii francuskiej i brytyjskiej, którzy mieli być szkoleni na bojowników niemieckiej armii. Niemcy w systemowy sposób wzmacniali muzułmańską tożsamość więźniów, to tam w 1914 roku powstał pierwszy na terenie Niemiec meczet.

Po latach historia zatoczyła koło – w chwili pierwszej prezentacji Fidelia w Berlinie, w nieodległym Wünsdorf powstawał obóz dla uchodźców.

Innowacyjnym zabiegiem twórców gdańskiej prezentacji Fidelia jest udział chóru dziecięcego. Dzieci wykonają starożytny „Wielki hymn do Atona” – jedynego Boga, napisany prawdopodobnie przez samego faraona Echnatona, uważanego za twórcę pierwszej religii monoteistycznej. „Wielki hymn Atona” jest dialektycznym odpowiednikiem niewoli i ciemności, w której znajduje się bohater opery Fidelio. Pieśń jest odpowiedzią na ciemność. Słońce (światło), które powołuje do życia, konfrontuje się ze zniszczeniem człowieka przez człowieka, powodowanego strachem czy nienawiścią. Dlaczego śpiewają dzieci? Bo głos dzieci jest zapominany. Głos dziecięcy jest wołaniem o życie, a prawa dzieci są w wielu rejonach świata łamane, musimy więc dać im głos. Dzieci mają prawo do głosu.

Starożytny tekst zabrzmi przy muzyce współczesnej – jej autorem jest Nadim Husni kompozytor, dyrygent, altowiolista, bohater instalacji artystycznej Kamili Chomicz, którą zobaczymy podczas Solidarity of Arts. Nadim zagra również w FIDELIO.

Symboliczny wymiar tego przedsięwzięcia jest oczywisty: Expat Philharmonic Orchestra z wolnościową operą FIDELIO, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, podczas festiwalu SOLIDARITY OF ARTS. Naszą solidarność manifestujemy poprzez sztukę. Na tym polega ideowy wymiar festiwalu.

ENG

Closing Concert of the Festival Solidarity of Arts 2017
date | 30th August 2017, Wednesday, 8pm
address | Gdańsk, pl. Solidarności 1
location | ECS, winter garden
tickets | all invitations has been distributed

FIDELIO Bis
date | 1st September 2017, Friday, 8pm
address | Gdańsk, pl. Solidarności 1
location | ECS, winter garden
tickets | ECS box office: pl. Solidarności 1, 7 days a week, 10 am – 7:30 pm, on-line http://www.ecs.gda.pl/Fidelio_bis

FIDELIO
‘Whoever you are – I’ll save you’

EXPAT PHILHARMONIC ORCHESTRA
Capella Gedanensis
Students of the Feliks Nowowiejski Secondary School of Music in Gdansk
Students of the Music Academy Stanisław Moniuszko in Gdańsk
Choirs of artists from Gdańsk, Poznań, Łódź and Bydgoszcz
Biedronki Children’s Choir, operating at Parish of the Exaltation of the Holy Cross in Tczew

Soloists:
Daniel Magdal – Florestan, a prisoner
Barbara Krieger – Leonora (Fidelio), Florestan’s wife
Daniel Kotliński – Rocco, prison guard
Narine Yeghiyan – Marcelina, Rocco’s daughter
Tomasz Konieczny (30.08) / Wiktor Kowalski (1.09) – Don Pizarro, prison governor
Bassem Alkhouri – Jaquino, Rocco’s assistant
Zak Kariithi – Don Fernando, King’s minister

Julien Salemkour – conductor
Anis Hamdoun – regisseur
Anna Michalak – preparation of the Baltic Opera choir
Aleksander Czapiewska – supervisor of the Biedronki Children’s Choir
Jagoda Wyrwińska – supervisor of the students of the Music School

70 musicians, 60 adult choristers and children choir, 7 soloists–all to perform Ludwig van Beethoven’s FIDELIO in the ECS winter garden. The Expat Philharmonic Orchestra—an orchestra of migrants and refugees from conflict-stricken countries—in a creative duet with Polish musicians and outstanding soloists from all over the world, under the baton of Maestro Julien Salemkour.

It will be an incredible performance, full of surprises.

Ludwig van Beethoven’s only opera—an homage to freedom and a strong expression of opposition to enslavement and political oppression—will be played by the Expat Philharmonic Orchestra musicians: artists who are refugees and migrants from conflict-stricken countries looking for a safe place on earth. The musicians come from Syria, Egypt, Palestine, Turkey, Ukraine and other places devoid of peace. They met in safe Europe to perform together.

The Expat Philharmonic Orchestra debuted in early 2016 with a concert of Ludwig van Beethoven’s 9th Symphony in St. Nicholas Church in Rostock, with great success.

FIDELIO, through its iconographic and timeless message, has become EPO’s manifest against xenophobia speaking up for peaceful coexistence of people regardless of their country of origin, skin color or religion. To date FIDELIO has been performed four times in the Federal Republic of Germany; it is its first time in Gdansk, Poland.

The concerts traditionally combine artistic potential—the Expat Philharmonic Orchestra with local musicians. This evening, we will also hear musicians of the Polish Baltic Frédéric Chopin Philharmonic Orchestra, students of the Feliks Nowowiejski School of Music in Gdansk and the Biedronki Children’s Choir from Tczew. Solo parts will be performed by renowned opera singers from all over the world – Armenia, Syria, Kenya, Germany, Romania, and Poland.

The artists will perform under the baton of Maestro Julien Salemkour, one of the most brilliant and versatile conductors of his generation. Salemkour assisted Daniel Barenboim, the legendary conductor and artistic director of the Staatsoper in Berlin. It was there, where Salemkour conducted the greatest operas and symphonic concerts. He also cooperated with the West-Eastern Divan Orchestra, comprising Israeli and Arab musicians, for several years. For his outstanding achievements and merits for the Staatsoper in Berlin, Julien Salemkour was awarded the prestigious Staatskapellmeister title in 2011—an honor received only by few: Herbert von Karajan and Sebastian Weigle among others. He conducted orchestras at the Metropolitan Opera in New York, the Teatro alla Scala in Milan, the New National Theatre in Tokyo, the theatres in Dresden, Paris, Graz. He has conducted FIDELIO with the Expat Philharmonic Orchestra and German musicians four times in the Federal Republic of Germany.

One would be mistaken to expect a conventional opera performance with a nineteenth—century libretto. This concert will deliver a universal story with a contemporary message. The plot of Florestan’s imprisonment and the efforts of his wife Leonora to free her husband are interwoven with other stories: a story of a Syrian Expat Philharmonic Orchestra musician, who narrates, via video footage, his experience of imprisonment in Syria where he was tortured and starved. The other story is the harrowing testimony of Saddam Bereshid, a folk poet from Tunisia, who, a hundred years earlier during World War I, was held in a prisoner-of-war camp in Wünsdorf, near Berlin together with thirty thousand Muslims from French and British armies who were to be trained as fighters for the German army. Since Germans systemically enhanced the Muslim identity of prisoners, it was Wünsdorf where in 1914 the first mosque was built in Germany.

Years later, history came full circle: at the time of the first presentation of FIDELIO in Berlin, a refugee camp was established in Wünsdorf.

The bold and innovative spirit of Maestro Salemkour is reflected again in the addition of a children’s choir to the traditional opera. The children will perform the ancient Egyptian ‘Great Hymn to the Aten’–the Sun God—attributed to Pharaoh Akhenaten, who is considered to have been the creator of the first monotheistic religion. Aten’s anthem is a dialectical counterpart of the loneliness and darkness to which the protagonist of the opera is condemned. The life giving light juxtaposed with man-made destruction of another being for reasons such as fear or hate. Why do the children sing? In a world where children’s voices are forgotten Salemkour sees them as a cry for life. Children need to raise their voices for their rights, which are abused in many parts of the world. We must let them speak.

The ancient text will be accompanied by a contemporary piece by Nadim Husni—composer, conductor, violist. Nadim is portrayed in Kamila Chomicz’s artistic installation displayed during the Solidarity of Arts Festival and is one of the FIDELIO musicians.

The symbolism of this concert could not be more transparent: the Expat Philharmonic Orchestra with the freedom-manifesting FIDELIO, at the European Solidarity Centre in Gdańsk, during the SOLIDARITY OF ARTS Festival. Our solidarity manifests itself through art. This is the ideological dimension of the festival.