termin | 13 sierpnia – 2 września 2017
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

Członkowie orkiestry EXPAT, poproszeni przez Lucynę Kolendo o przywołanie wspomnień, otwierają drzwi do swoich rodzinnych domów w Syrii i Egipcie. Ich opowieści snują się wokół wyrytych w pamięci zapachów, smaków oraz dźwięków. Te ostatnie muzycy odtwarzają, grając na swoich instrumentach. Artyści zgodzili się wypożyczyć autorce pracy po jednym znaczącym dla nich przedmiocie. Obiekty te stanowią część instalacji oraz wyzwalają w ofiarodawcach kolejne wspomnienia, okazują się one nośnikami narracji o dzieciństwie i zadomowieniu, przywołują nieznośną ciszę wybrzmiewającą po przeżytych doświadczeniach, personifikację pojęcia domu w sytuacji niemożności powrotu do własnego kraju oraz beztroskę tęsknoty za domem, gdy możemy do niego wrócić.

Odbiorcy instalacji wpierw wysłuchują abstrakcyjnego amalgamatu dźwięków, z którego dopiero po wysłuchaniu indywidualnych historii zaproszonych artystów mogą wydobyć ich prywatne wspomnienia – dźwięk traktora wyjeżdżającego w pole, specyficzny sposób, w jaki ojciec jednego z muzyków pukał do drzwi, codziennie rano słyszany okrzyk mleczarza na ulicy. Parę razy w ciągu dnia w przestrzeni ECS rozlegać się będą dźwięki syryjskiej pieśń ludowej, którą śpiewała babcia jednego z muzyków. Opowiada historię miłosną, która nie może się zrealizować.

Lucyna Kolendo studiowała na Uniwersytecie Artystycznym w Linzu, a dyplom obroniła w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2012). Absolwentka Programu Mentorskiego Sputnik Photos. W 2014 roku otrzymała nagrodę Hubert Sielecki Preis na festiwalu Tricky Women Film Festival w Wiedniu. Jury festiwalu Crossing Europe International Film Festival Linz 2013 nominowało ją do nagrody Local Artist Award. Rezydentka Kolonii Artystów w Gdańsku. Publikowała m.in. w „Shots Magazine” oraz „Adbusters”. W swoich ostatnich pracach stara się opowiadać o miejscach, które poddawane są bezpowrotnym przekształceniom. Nagrywa historie ich mieszkańców, tworzy archiwum zdjęć, korzystając z ich rodzinnych albumów, zbiera znalezione na miejscu przedmioty. W ramach projektu „Voiceover” do transmisji wspomnień wykorzystuje radio. W trakcie rozwijania ostatniego cyklu zdjęć przyglądała się swojej babci. W lokalnym ośrodku profilaktyki środowiskowej prowadzi zajęcia z młodzieżą, które przybliżają ich do tematu sztuki.