Jaki powinien być festiwal mający SOLIDARNOŚĆ w nazwie w czasach niepokoju i deficytu solidarności? Czy ma to być festiwal radosnego świętowania triumfu Solidarności sprzed 37 lat, czy festiwal zadający pytania o dziś i o jutro? O (nie)obecność SOLIDARNOŚCI i (nie)obecność POKOJU? Te pytania zadajemy sobie jako zespół Solidarity of Arts od chwili, gdy rada programowa festiwalu powierzyła nam zadanie stworzenia koncepcji i realizacji tego przedsięwzięcia z 8-letnią już przecież tradycją.

Odpowiedzi nasunęły się same. Nie może to być festiwal obojętny na to, co dzieje się na świecie. Nasz artystyczny komentarz do rzeczywistości nie może jednak też być destruktywny. Chcemy podkreślać znaczenie fundamentalnych dla ludzkości wartości. Zaczynamy od pokoju, kruchego, zaniedbywanego, którego jednak nieobecność przekreśla wszystko. Dlatego ideową osią festiwalu jest w tym roku POKÓJ.

Czerpiemy z najlepszych tradycji festiwalu Solidarity od Arts, ale w sposób sobie właściwy. Zobowiązuje nas nazwa festiwalu i misja instytucji. Na szczęście nie byliśmy w tym procesie sami. Byli z nami artyści. Artyści z Gdańska, Polski, Europy, świata. Europejskie Centrum Solidarności, utrwalające pamięć o jednym z największych ruchów pokojowych na świecie – Solidarności, zadało im – jednostkom wrażliwym, widzącym świat inaczej, głębiej – pytanie, czym dla nich jest pokój. Artystyczna odpowiedź nie jest jednoznaczna. I to jest druga zasada festiwalu – różnorodność. Różnorodność interpretacji, środków artystycznego wyrazu, form muzycznych i różnorodność festiwalowych aktywności.

Trzecią zasadą festiwalu jest współpraca artystów (którzy łączą się w kolektywy, wspólnie tworząc projekty), instytucji i organizacji (które udostępniają swoje zasoby do realizacji festiwalowych wydarzeń), kuratorów, społeczników, edukatorów i wielu innych środowisk. Ich obecność doceniamy i za nią dziękujemy.

Wzorem lat ubiegłych głównym elementem festiwalu jest muzyka. Podczas kilkunastu koncertów usłyszymy muzykę klasyczną, elektroniczną, jazz, a nawet techno. Zagrają soliści, tria, kwartety, septet, a nawet orkiestra i chór. Muzyczne interpretacje idei pokoju rozciągają się od odniesień wprost do braku pokoju na świecie, do życiorysów kompozytorów, ograniczanych w swojej twórczości z powodów politycznych, aż do znaczenia pokoju jako harmonijnego współistnienia odmienności.

Komfort odbioru zapewni wnętrze i zewnętrze Europejskiego Centrum Solidarności, jak również Sala BHP, w której symbolicznie – oddając hołd miejscu zawarcia pokojowych porozumień w czasach niepokoju – odbędzie się koncert inaugurujący festiwal.

Cieszymy się z tego, że Europejskie Centrum Solidarności stało się nieformalnym centrum filmowym Gdańska. Jak zauważył niedawno wybitny krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski, juror naszego festiwalu All About Freedom, tu filmy ogląda się inaczej, nabierają one innego znaczenia, inaczej się je rozumie. I do takiego innego odczytania filmów z nurtu kina moralnego niepokoju zapraszamy podczas cyklu (Nie)Pokój. Moralny. Projekcje, spotkania z ich twórcami i znawcami tematu to dobra tradycja festiwalu Solidarity of Arts. Uroczystym dniem przeglądu będzie ceremonia wręczenia Nagród Prezydenta Gdańska NEPTUN dla tych twórców, których artystyczna działalność nawiązuje do gdańskiej tradycji bądź współczesności, zaś ich dorobek pozostawia trwały ślad w historii miasta, wpisując się w wartości wolności i solidarności.

Ideę pokoju interpretować też będą artyści wizualni. Instalacje audio i wideo, wielkoformatowe projekcje, wystawa i instalacja artystyczna z papieru dopełnią dzieła. Dlaczego z papieru? To współczesne odniesienie do papierowej rewolucji Solidarności – jej głównym narzędziem walki o godność i wolność były papierowe ulotki i inne wydawnictwa, pozwalające na kształtowanie niezależnych poglądów. I to właśnie kartka papieru stała się punktem wyjścia do zaprojektowania formy, która będzie motywem przewodnim koncepcji instalacji artystycznej, towarzyszącej wydarzeniom festiwalu Solidarity of Arts.

Sierpień, gdy odbywa się festiwal, to również tradycyjnie czas, gdy wspominamy wielki strajk z Sierpnia ’80 i inicjujemy z tej okazji społeczne aktywności w dzielnicach. Zapraszamy więc na spacery po stoczni i wystawie stałej ECS z uczestnikami i świadkami wydarzeń sprzed 37 lat, rozważania nad aktualnością pojęcia „solidarność” podczas ETYKI SOLIDARNOŚCI oraz wydarzenia w dzielnicach, gdzie wspólnie z lokalnymi społecznościami próbujemy ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ. To lato będzie jednak dla nas wyjątkowe. Oddajemy społecznikom nową przestrzeń społeczną na 3 piętrze ECS – Inkubator SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE. Wierzymy bowiem, że tam, gdzie jest solidarność, jest również pokój. Społecznicy z całej Polski będą się zastanawiać, jak wdrażać ideę solidarności codziennie, aby nasz świat był choć trochę lepszy.

Ważną misją ECS jest edukacja, chcemy – i robimy to na co dzień – edukować do uczestnictwa w kulturze, która zmienia nasze widzenie świata, uwrażliwia, otwiera serca. Dlatego też ważną programową częścią festiwalu jest program dla najmłodszych, dla rodzin. Zapraszamy na warsztaty czerpania papieru, tworzenia origami i innych aktywności z papierem w roli głównej.

Muzyka, film, sztuki wizualne, refleksja, aktywność społeczna, różnorodność, wspólnota – oto festiwal Solidarity of Arts 2017.

Zapraszamy serdecznie!
Zespół festiwalu