Koncert towarzyszący festiwalowi Solidarity of Arts

termin | 19 sierpnia 2017, sobota, godz. 19.00
adres | Gdańsk, ul. Ołowianka 1
miejsce | Sala Koncertowa PFB
wstęp | bilety → 10–45 zł | www.filharmonia.gda.pl + 58 320 62 62

WYKONAWCY
Karol Respondek – klarnet
George Tchitchinadze – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna PFB

W programie
Gia Kanczeli | A little Daneliade
Miłosz Magin | Koncert na klarnet, smyczki i kotły
Charles Ives | I Symfonia d-moll

Tego wieczoru Chciałbym zwrócić uwagę na koncert, który jako Filharmonia organizujemy

19 sierpnia 2017r.  Jest to wydarzenie wspierające ideę pokoju i solidarności w sztuce, dzięki programowi, w którym umieściliśmy dzieła trzech kompozytorów: Gia Kanczeliego (Gruzja), Miłosza Magina (Polska) oraz Charlesa Ivesa (USA).  Koncertem zadyryguje Dyrektor Artystyczny Orkiestry PFB – George Tchitchinadze, a solistą tego wieczoru będzie muzyk Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, znakomity klarnecista – Karol Respondek.

Ważnym jest, że światowy pokój, to nie tylko zaprzestanie walk pomiędzy krajami, ale także brak antagonizmów pomiędzy ludźmi, ponieważ budując pokój od podstaw istnieje szansa na prawdziwe, światowe człowieczeństwo.

Kompozytorzy, których dzieła zostaną zaprezentowane, to artyści, którzy swoją życiową postawą pozbawioną egoizmu, przyczynili się do sukcesu innych twórców. Dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu Charlesa Ivesa, świat mógł poznać takich kompozytorów, jak Lou Harrison i John Cage. Utwór Gia Kanczeliego to wyraz wielkiego uznania dla Georgia Danelii – reżysera i Gidona Kremera – łotewskiego skrzypka i dyrygenta. Miłosz Magin w 1985 roku wraz z żoną Idalią Magin, również pianistką, ufundował Międzynarodowy Konkurs Pianistyki im. Miłosza Magina, wspierając tym samym młodych twórców muzyki klasycznej.

Gruzja, Stany Zjednoczone i Polska, mimo różnic kulturowych i narodowościowych od lat tworzą trwałe sojusze polityczne i gospodarcze, które utrwalają światowy pokój w różnych częściach świata. Program koncertowy, w którym dzieła poszczególnych kompozytorów nawiązują do kultur, z których pochodzą artyści, pokazuje, że możliwym jest zestawienie podczas jednego koncertu tak różnorodnych muzycznie tematów, także nawiązujących do folkloru, a sale koncertowe zapełniają się na całym świecie.

Roman Perucki
dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej