termin | 26 sierpnia 2017, sobota, godz. 9.00–17.00
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | ECS, III piętro
wstęp | wolny, ale obowiązują zapisy: b.rief@ecs.gda.pl

Inkubator Solidarność Codziennie to nowa przestrzeń społeczna na III piętrze budynku ECS. Chcemy ją oddać we władanie społecznikom właśnie podczas festiwalu Solidarity of Arts dedykowanego idei pokoju.
Tego dnia o pokojowych i solidarnych rozwiązaniach dla świata dyskutować będą aktywiści z całej Polski. Dwudziestu współdziałających na stałe z ECS społeczników zaprasza do Gdańska dwudziestu społeczników z całej Polski, których zawsze chcieli poznać, bo widzą w nich autorytety. Dwadzieścia miejsc pozostaje dla tych, którzy zgłoszą swoje zainteresowanie w wolnym naborze.

Podczas całodniowego intensywnego programu pragniemy poznać się wzajemnie, dzielić doświadczeniami, inspirować i planować wspólne działania. Debatę społeczników będą podpatrywać artyści, twórczo ją dokumentując. Owocem spotkania będzie pierwszy numer „Zeszytu Solidarność Codziennie”, w którym zbierzemy materiały z dyskusji, rekomendacje, wywiady i wrażenia z otwarcia.
Wydarzeniu towarzyszyć ma wernisaż wystawy fotografii o aktywistkach z Gdańska, autorstwa gdańskiej artystki Kamili Chomicz.

Inauguracja inkubatora Solidarność Codziennie jest rozwinięciem i uzupełnieniem programu wsparcia praktyk obywatelskich, realizowanego przez ECS od chwili otwarcia nowej siedziby (sierpień 2014). Organizacje pozarządowe – działające w oparciu o ideowe przesłanie Solidarności i wartości demokratyczne – na drodze otwartego konkursu pozyskują biura na III piętrze ECS. Korzystają z infrastruktury budynku ECS, realizując w nim swoje działania. Przez trzy lata współpracy ze społecznikami zdiagnozowaliśmy jednak nową potrzebę, jaką jest dostęp do mniej sformalizowanej niż biuro przestrzeni, w której mogliby spotykać się, poznawać innych społeczników, podnosić swoje kompetencje, uzyskać poradę, sieciować i przygotowywać prospołeczne projekty. Taką przestrzenią, współzarządzaną przez organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na III piętrze, będzie Inkubator Solidarność Codziennie. Miejsce, w którym społecznicy są współgospodarzami.

RAMOWY PROGRAM
/ 9.00 → zbiórka: ogród zimowy ECS
Wspólne śniadanie i prezentacja idei Solidarność Codziennie

/ 10.00 → wystawa stała ECS
Zwiedzanie wystawy stałej ECS, w roli przewodników: społecznicy, współpracownicy ECS

/ 11.30 → Inkubator Solidarność Codziennie, ECS, III piętro
Dyskusja: Solidarność Codziennie – (nie)obecność

/ 14.30 → Inkubator Solidarność Codziennie, ECS, III piętro
Stoliki inspiracyjno-problemowe